ایمنی و بهداشت (HSE) در اصفهان

ایمنی و بهداشت (HSE) در اصفهان

در محیـط کار، طیـف گسـترده ای از مخاطرات وجود دارند که می توانند آسـیب برسـانند و اثرات سـوء بهداشـتی داشـته باشـند. در صورت …

 ادامه مطلب...

نوع دوره

حضوری + آنلاین

شروع دوره

1403/02/27

زمان دوره

24 ساعت

نحوه پرداخت

نقدی

امیرکبیرکارت

شامل می شود

مدرک

فنی و حرفه ای

مدرس

5/5

مهندس مهرابی

محل برگزاری

نظرات

قوانین ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید