همایش روز حسابدار و تقدیر و تشکر از دانشجویان ممتاز مجتمع آموزشی امیرکبیر

همایش روز حسابدار به پاس تقدیر و تشکر از اساتید این دوره و همچنین دانشجویان ممتاز در یک سال گذشته در 15 آذر ماه 1400 در سالن همایش های مجتمع آموزشی امیرکبیر برگزار شد .

گزارش تصویری روز حسابدار:

مدیران و اساتید حاضر در این همایش:
1.جناب آقای مهندس سید مهدی حسینی ( مدیریت شعبه سعادت آباد و عضو هئیت مدیره مجتمع آموزشی امیرکبیر )
2.سر کار خانم سمانه نظرپور( مدیر دپارتمان مدیریت، مالی و بازرگانی مجتمع آموزشی امیر کبیر )
3.جناب آقای علی براتیان ( استاد دوره حسابداری)
4.جناب آقای فرزاد الله یاری (استاد دوره حسابداری)
5.جناب آقای صادق عموشاهی(استاد دوره حسابداری)