مراسم جشن نهمین سالگرد تاسیس مجتمع آموزشی امیرکبیر همراه با اهدای لوح سپاس و تقدیر از اساتید و پرسنل