دپارتمان مالی و بازرگانی

دوره ی MBA حضوری

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 280 ساعت

5/5

دوره ی MBA آنلاین

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 280 ساعت

5/5

آموزش جامع حسابداری

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 120 ساعت

5/5

دوره جامع بازاریابی و فروش

مدرس : دکتر محسن سیفی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

دوره صادرات واردات و ترخیص کالا

مدرس : استاد واعظی و تیم همراه

طول دوره : 51 ساعت

5/5

دوره جامع بورس و بازارهای سرمایه

مدرس : مهندس امیدی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

بورس پیشرفته

مدرس : مهندس امیدی

طول دوره : 20 ساعت

5/5

کارگاه 2 روزه اصول قرار داد نویسی

مدرس : علیرضا شریف منش

طول دوره : 6 ساعت

5/5

کارگاه شخصیت شناسی

مدرس : دکتر مهدی اعتباری

طول دوره : 6 ساعت

5/5

مدیر عامل حرفه ای

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 110 ساعت

5/5
مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی

مدرس : خانم غلامی

طول دوره : 20 ساعت

5/5

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدرس : دکتر صانعی

طول دوره : 20 ساعت

5/5

حسابداری مالیاتی

مدرس : علی براتیان

طول دوره : 30 ساعت

5/5

حسابداری صنعتی

مدرس : فرزاد الله یاری

طول دوره : 60 ساعت

5/5

کارگاه قانون کار

مدرس : مهندس شریف منش

طول دوره : 4 ساعت

5/5

کارگاه بازاریابی تلفنی و فروش

مدرس : دکتر محسن سیفی

طول دوره : 6 ساعت

5/5

مدیریت برند

مدرس : دکتر محسن سیفی

طول دوره : 24 ساعت

5/5