دپارتمان مالی و بازرگانی

مدیریت ارشد کسب وکار MBA

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 260 ساعت

5/5

آموزش جامع حسابداری

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 120 ساعت

5/5

دوره جامع بازاریابی و فروش

مدرس : دکتر محسن سیفی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

دوره صادرات واردات و ترخیص کالا

مدرس : استاد واعظی و تیم همراه

طول دوره : 39 ساعت

5/5

دوره جامع بورس و بازارهای سرمایه

مدرس : مهندس امیدی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

بورس پیشرفته

مدرس : مهندس امیدی

طول دوره : 20 ساعت

5/5

کارگاه 2 روزه اصول قرار داد نویسی

مدرس : علیرضا شریف منش

طول دوره :

5/5

کارگاه شخصیت شناسی

مدرس : علیرضا شریف منش

طول دوره :

5/5

تربیت مدیر عامل

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 110 ساعت

5/5