دپارتمان مالی و بازرگانی

آموزش جامع حسابداری

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 120 ساعت

5/5

دوره جامع بورس و بازارهای سرمایه

مدرس : مهندس امیدی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدیر ارشد کسب وکار MBA

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 260 ساعت

5/5

تحلیل اقتصادی با Comfar

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

دوره جامع بازاریابی و فروش

مدرس : دکتر محسن سیفی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

دوره صادرات واردات و ترخیص کالا

مدرس : استاد واعظی و تیم همراه

طول دوره : 38 ساعت

5/5

مدرسه ی هوش تجاری

مدرس :گروه اساتید

طول دوره : 40 ساعت

5/5

ورکشاپ ستاره های پولساز اینستاگرام

مدرس : مهندس حمزه

طول دوره : 2 ساعت

5/5

دوره آشنایی با ارزهای دیجیتال(BitCoin)

مدرس : مهندس رحیم پور

طول دوره : 25 ساعت

5/5

ورکشاپ برندسازی شخصی و موفقیت درکسب وکار

مدرس : دکتر کوچکیان

طول دوره : 3 ساعت

5/5

بورس پیشرفته

مدرس : مهندس امیدی

طول دوره : 20 ساعت

5/5