دپارتمان کامپیوتر

طراحی سایت و راه اندازی کسب و کار اینترنتی

مدرس : مهندس ربیع

طول دوره : 70 ساعت

5/5

برنامه نویسی به زبان1 Python سطح1 Machin learning

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 40 ساعت

5/5

برنامه نویسی به زبان Python سطح2 Machin learning

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 40 ساعت

5/5

دوره جامع اندروید

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 80 ساعت

5/5

پودمان جامع برنامه نویسی هوش مصنوعی

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 140 ساعت

5/5

آموزش ICDL

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 60 ساعت

5/5

برنامه نویسی PYTHON

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

ACCESS مهندسی

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

EXCEL مهندسی

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 34 ساعت

5/5

برنامه نویسی #C

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

طراحی پایگاه داده با SQL

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

برنامه نویسی به زبان ++C سطح مقدماتی

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

برنامه نویسی به زبان ++C سطح پیشرفته

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

برنامه نویسی به زبان ++C با فریمورک QT

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

دوره جامع بازی سازی

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 135 ساعت

5/5

پودمان شغلی پشتیبان تخصصی کامپیوتر(HelpDesk)

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 40 ساعت

5/5

پودمان جامع برنامه نویسی سیستم های اطلاعاتی

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 150ساعت

5/5

دوره جامع شبکه های کامپیوتری Microsoft

مدرس : مهندس رسام نژاد

طول دوره : 80 ساعت

5/5

دوره آموزش شبکه Microsoft سطح1

مدرس : مهندس رسام نژاد

طول دوره : 40 ساعت

5/5

دوره آموزش شبکه Microsoft سطح2

مدرس : مهندس رسام نژاد

طول دوره : 40 ساعت

5/5

دوره سئو تخصصی (SEO )

مدرس : مهندس ربیع

طول دوره : 60 ساعت

5/5

برنامه نویسی ویژه نوجوانان (سطح 1)

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

دوره جامع هوش تجاری با Power Bi

مدرس : مهندس ابوطالبی

طول دوره : 30 ساعت

5/5