** تمامی دوره های فشرده دارای پذیرایی ناهار به همراه دو میان وعده می باشد.

هم‌چنین همکاری لازم جهت اقامت در هتل یا مهمانسرا برای افراد خارج از استان انجام خواهد شد.

دارای: مدرک QAL به صورت ترجمه شده (هزینه جداگانه)، گواهی حضور در دوره، در آموزشگاه فنی حرفه ای ، قابلیت شرکت در امتحانات گواهی مهارت فنی حرفه ای**

کارگاه فشرده HMI +TIA 
 
محتوای دوره : آموزش عملی و کاربردی نرم افزار TIA PORTAL+HMI SIEMENS
 
مدرس :  مهندس نخودیان 
 
شروع دوره : ماه های فرد – 5 روز فشرده
 
شهریه : 7000000 تومان
 
طول دوره : 40 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده PID CONTROLLER
 
محتوای دوره : آموزش بلوک های PID و بررسی انواع توپولوژی های حلقه بسته
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 2 روز فشرده
 
شهریه : 4000000 تومان
 
طول دوره : 16 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده پنوماتیک و الکتروپنوماتیک
 
محتوای دوره : آموزش پنوماتیک صنعتی + مدار فرمان برقی + الکتروپنوماتیک
 
مدرس :  مهندس نخودیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 3 روز فشرده
 
شهریه : 4000000 تومان
 
طول دوره : 24 ساعت حضوری + 12 ساعت ویدیو

کارگاه فشرده LOGO

محتوای دوره :  آموزش عملی PLC LOGO + HMI ANDROID 
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های زوج – 3 روز فشرده
 
شهریه : 3500000 تومان
 
طول دوره : 24 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده PLC مقدماتی
 
محتوای دوره :آموزش عملی و کاربردی : PLC SIEMENS سطح مقدماتی
 
مدرس :  مهندس نخودیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 4 روز فشرده
 
شهریه : 5500000 تومان
 
طول دوره : 30 ساعت حضوری +12 ساعت ویدیو
کارگاه فشرده PLC پیشرفته
 
محتوای دوره :آموزش عملی و کاربردی : PLC SIEMENS سطح حرفه ای
 
مدرس :  مهندس نخودیان
 
شروع دوره : ماه های زوج – 4 روز فشرده
 
شهریه : 6000000 تومان
 
طول دوره : 30 ساعت حضوری +15 ساعت ویدیو
کارگاه فشرده WINCC
 
محتوای دوره : آموزش عملی و کاربردی: مانیتورینگ با نرم افزارWINCC
 
مدرس :  مهندس نخودیان
 
شروع دوره : ماه های زوج – 4 روز فشرده
 
شهریه : 6000000 تومان
 
طول دوره : 30 ساعت حضوری + 13 ساعت ویدیو
کارگاه فشرده EPLAN
 
محتوای دوره : آموزش کاربردی نرم افزار EPLAN
 
مدرس :  مهندس مرتضوی
 
شروع دوره : ماه های زوج – 3 روز فشرده
 
شهریه : 4000000 تومان
 
طول دوره : 24 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده شبکه   MPI + PROFIBUS
 
محتوای دوره : آموزش عملی و کاربردی شبکه PROFIBUS + MPI با بررسی تمامی حالت‌های پیکربندی
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 4 روز فشرده
 
شهریه : 6000000 تومان
 
طول دوره : 32 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده شبکه  Ethernet + PROFIBUS
 
محتوای دوره : آموزش عملی و کاربردی شبکه  با PROFIBUS با بررسی تمامی حالت های پیکربندی
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 3 روز فشرده
 
شهریه : 5000000 تومان
 
طول دوره : 24 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده شبکه صنعتی
 
محتوای دوره : آموزش عملی شبکه : PROFINET + MPI + PROFINET + ETHERNET + Modbus TCP/IP
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 9 روز فشرده
 
شهریه : 13500000 تومان
 
طول دوره : 72 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده پک کامل شبکه صنعتی
 
محتوای دوره :آموزش عملی و کاربردی: PROFIBUS + ETHERNET + PROFINET
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 6 روز فشرده
 
شهریه : 11000000 تومان
 
طول دوره : 48 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده MODBUS
 
محتوای دوره :آموزش عملی و کاربردی MODBUS TCP
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 2 روز فشرده
 
شهریه : 4000000 تومان
 
طول دوره : 16 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده DCS
 
محتوای دوره :آموزش عملی و کاربردی  WINCC +  PLC S7- 400H+DCS +PCS7
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های زوج – 5 روز فشرده
 
شهریه :3500000 تومان
 
طول دوره : 40 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده برنامه نویسی حرفه ای
 
محتوای دوره : آموزش عملی و کاربردی STL + S7- GRAPH
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 3 روز فشرده
 
شهریه :5000000تومان
 
طول دوره :24 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده مانیتورینگ حرفه ای
 
محتوای دوره : آموزش کاربردی  (VBS&C) WINCC PRO TIA+WINCC
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های زوج – 3 روز فشرده
 
شهریه :6000000 تومان
 
طول دوره :24 ساعت حضوری + 8 ساعت ویدیو
کارگاه فشرده DELTA PLC
 
محتوای دوره :  آموزش عملی PLC DELTA+HMI DELTA+MODBUS TCP 
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 5 روز فشرده
 
شهریه :6000000 تومان
 
طول دوره :40 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده DRIVE
 
محتوای دوره :  آموزش DRIVE SIEMENS+ NETWORK+ENCODER
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های زوج– 3 روز فشرده
 
شهریه :6000000 تومان
 
طول دوره :24 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده SERVO DELTA
 
محتوای دوره : آموزش عملی SERVO MOTOR & SERVO DRIVE DELTA 
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد– 2 روز فشرده
 
شهریه :4000000 تومان
 
طول دوره :16 ساعت حضوری