دوره های فشرده اتوماسیون صنعتی مخصوص آموزش پرسنل کارخانه ها، شرکت ها و مراکز صنعتی

** تمامی دوره های فشرده دارای پذیرایی ناهار به همراه دو میان وعده می باشد.

هم‌چنین همکاری لازم جهت اقامت در هتل یا مهمانسرا برای افراد خارج از استان انجام خواهد شد.

دارای: مدرک QAL به صورت ترجمه شده (هزینه جداگانه)، گواهی حضور در دوره، در آموزشگاه فنی حرفه ای ، قابلیت شرکت در امتحانات گواهی مهارت فنی حرفه ای**

کارگاه فشرده   HMI +TIA Portal

محتوای دوره : آموزش عملی PLC درجه 1و2 با نرم افزار TIA PORTAL + مانتورینگ با  HMI SIEMENS

مدرس :  مهندس نخودیان 

شروع دوره : ماه های فرد – 5 روز فشرده

شهریه : 7800000 تومان

طول دوره : 40 ساعت حضوری 

کارگاه فشرده PID CONTROLLER

محتوای دوره : آموزش بلوک های PID و بررسی انواع توپولوژی های حلقه بسته

مدرس :  مهندس مهدیان

شروع دوره : ماه های فرد – 2 روز فشرده

شهریه : 4500000 تومان

طول دوره : 16 ساعت حضوری 

کارگاه فشرده پنوماتیک و الکتروپنوماتیک

محتوای دوره : آموزش پنوماتیک صنعتی + مدار فرمان برقی + الکتروپنوماتیک

مدرس :  مهندس نخودیان

شروع دوره : ماه های فرد – 3 روز فشرده

شهریه : 4500000 تومان

طول دوره : 24 ساعت حضوری + 12 ساعت ویدیو

کارگاه فشرده LOGO

محتوای دوره :  آموزش عملی PLC LOGO + HMI ANDROID 

مدرس :  مهندس مهدیان

شروع دوره : ماه های زوج – 3 روز فشرده

شهریه : 4000000 تومان

طول دوره : 24 ساعت حضوری 

کارگاه فشرده PLC مقدماتی

محتوای دوره :آموزش عملی و کاربردی : PLC SIEMENS سطح مقدماتی با نرم افزار STEP7

مدرس :  مهندس نخودیان

شروع دوره : ماه های فرد – 4 روز فشرده

شهریه : 6200000 تومان

طول دوره : 30 ساعت حضوری +12 ساعت ویدیو

کارگاه فشرده PLC پیشرفته

محتوای دوره :آموزش عملی و کاربردی : PLC SIEMENS سطح حرفه ای با نرم افزار STEP7

مدرس :  مهندس نخودیان

شروع دوره : ماه های زوج – 4 روز فشرده

شهریه : 6700000 تومان

طول دوره : 30 ساعت حضوری +15 ساعت ویدیو

کارگاه فشرده WINCC

محتوای دوره : آموزش عملی و کاربردی: مانیتورینگ با نرم افزارWINCC

مدرس :  مهندس نخودیان

شروع دوره : ماه های زوج – 4 روز فشرده

شهریه : 6700000 تومان

طول دوره : 30 ساعت حضوری + 13 ساعت ویدیو

کارگاه فشرده EPLAN

محتوای دوره : آموزش کاربردی نرم افزار EPLAN

مدرس :  مهندس مرتضوی

شروع دوره : ماه های زوج – 3 روز فشرده

شهریه : 4500000 تومان

طول دوره : 24 ساعت حضوری 

کارگاه فشرده شبکه   MPI + PROFIBUS

محتوای دوره : آموزش عملی و کاربردی شبکه PROFIBUS + MPI با بررسی تمامی حالت‌های پیکربندی

مدرس :  مهندس مهدیان

شروع دوره : ماه های فرد – 4 روز فشرده

شهریه : 6700000 تومان

طول دوره : 32 ساعت حضوری 

کارگاه فشرده شبکه  Ethernet + PROFIBUS

محتوای دوره : آموزش عملی و کاربردی شبکه  با Profinet + Ethernet با بررسی تمامی حالت های پیکربندی

مدرس :  مهندس مهدیان

شروع دوره : ماه های فرد – 3 روز فشرده

شهریه : 5500000 تومان

طول دوره : 24 ساعت حضوری 

کارگاه فشرده شبکه صنعتی

محتوای دوره : آموزش عملی شبکه : PROFINET + MPI + PROFINET + ETHERNET + Modbus TCP/IP

مدرس :  مهندس مهدیان

شروع دوره : ماه های فرد – 9 روز فشرده

شهریه : 15500000 تومان

طول دوره : 72 ساعت حضوری 

کارگاه فشرده پک کامل شبکه صنعتی

محتوای دوره :آموزش عملی و کاربردی: PROFIBUS + ETHERNET + PROFINET

مدرس :  مهندس مهدیان

شروع دوره : ماه های فرد – 6 روز فشرده

شهریه : 11000000 تومان

طول دوره : 48 ساعت حضوری 

کارگاه فشرده  Modbus TCP/IP

محتوای دوره : آموزش عملی و کاربردی Modbus TCP/IP + RTU

مدرس :  مهندس مهدیان

شروع دوره : ماه های فرد – 2 روز فشرده

شهریه : 4500000 تومان

طول دوره : 16 ساعت حضوری 

کارگاه فشرده DCS

محتوای دوره :آموزش عملی و کاربردی  WINCC +  PLC S7- 400H+DCS +PCS7

مدرس :  مهندس مهدیان

شروع دوره : ماه های زوج – 5 روز فشرده

شهریه :28500000 تومان

طول دوره : 40 ساعت حضوری 

کارگاه فشرده برنامه نویسی حرفه ای

محتوای دوره : آموزش عملی و کاربردی STL + S7- GRAPH

مدرس :  مهندس مهدیان

شروع دوره : ماه های فرد – 3 روز فشرده

شهریه :5500000تومان

طول دوره :24 ساعت حضوری 

کارگاه فشرده مانیتورینگ حرفه ای

محتوای دوره : آموزش کاربردی  (VBS&C) WINCC

مدرس :  مهندس مهدیان

شروع دوره : ماه های زوج – 3 روز فشرده

شهریه :6700000 تومان

طول دوره :24 ساعت حضوری + 8 ساعت ویدیو

کارگاه فشرده DELTA PLC

محتوای دوره :  آموزش عملی PLC DELTA+HMI DELTA+MODBUS TCP 

مدرس :  مهندس مهدیان

شروع دوره : ماه های فرد – 5 روز فشرده

شهریه :6000000 تومان

طول دوره :40 ساعت حضوری 

کارگاه فشرده DRIVE

محتوای دوره :  آموزش Micromaster + Sinamics Siemens + Network

مدرس :  مهندس مهدیان

شروع دوره : ماه های زوج– 3 روز فشرده

شهریه :6700000 تومان

طول دوره :24 ساعت حضوری 

کارگاه فشرده SERVO 

محتوای دوره : آموزش عملی و کاربردی  SERVO DRIVE 

مدرس :  مهندس مهدیان

شروع دوره : ماه های فرد– 2 روز فشرده

شهریه :4500000 تومان

طول دوره :16 ساعت حضوری