دانشجویان گرامی لطفا به نکات زیر ابتدا توجه کنید: 

 

  • 1. درخواست مدرک فنی و حرفه ای فقط برای دانشجویان مجتمع آموزشی امیرکبیر امکان پذیر می باشد.
  • 2. غیبت بیش از 3 جلسه در کلاس
  • 3. تحویل ندادن پروژه پایانی و یا امتحان پایانی (بر اساس نظر استاد)
  • 4. تکمیل نبودن مدارک لازم (2 قطعه عکس- یک کپی شناسنامه و کپی کارت ملی)
     صدور مدرک فنی و حرفه ای امکان پذیر نخواهد بود.

درخواست مدرک فنی حرفه ای

  • سایز عکس 3 در 4 با کیفیت خوب