30% تخفیف
 
برای استفاده از تخفیف تله کابین صفه با ارائه امیرکبیرکارت از آموزشگاه امیرکبیر بن تخفیف تهیه نمایید.
 
تله کابین صفه اصفهان دارای دو خط است؛ نقطه آغاز خط اول به طول 1900 متر در کنار بولینگ صفه و ایستگاه پایانی آن گردنه باد نام دارد. امکانات رفاهی در این ایستگاه مهیاست.
خط دو تله کابین صفه اصفهان، از گردنه باد آغاز می شود و بعد از طی 800 متر، تا قله کوه صفه پیش رفته و به قلعه تاریخی شاهدژ (یکی از دیدنی های تاریخی مجموعه صفه) می رسد.
 
آدرس: اصفهان، بزرگراه اقارب پرست، بزرگراه شهدای صفه، بلوار تله کابین، مجموعه تفریحی کوه صفه اصفهان