برگزاری کارگاه ژنرال فروش در سالن همایش مجتمع آموزشی امیر کبیر
با حضور جناب آقای دکتر محسن سیفی

 

کارگاه در روز جمعه  24 تیر ماه 1401 برگزار شد .
  • در این کارگاه به نکات آموزشی و استراتژی های نوین در حوزه مدیریت کسب و کار و فروش از کتاب “چنین گفت سان تزو ”  توسط نویسنده کتاب جناب آقای دکتر محسن سیفی در 4 ساعت  ارائه  شد .

گزارش تصویری کارگاه ژنرال فروش: