دپارتمان مکانیک

                   

نام دوره مدت زمان (ساعت) مدرس توضیحات جامع دوره   + معرفی نرم افزار
CATIA سطح یک 40 مهندس موحدنیا + بیشتر
CATIA سطح دو 40 مهندس موحدنیا + بیشتر
CATIA سطح سه 30 دکتر نصوحی + بیشتر
نقشه خوانی صنعتی + CATIA PP (پروژه و تمرین) 30 مهندس موحدنیا + بیشتر
PDMS جامع 50 مهندس امینی + بیشتر
اپراتوری CNC 50 مهندس زارع + بیشتر
Powermill 25 مهندس گودرزی + بیشتر
Solidworks 30 مهندس بیگلری + بیشتر
Rhino 30 مهندس متولی + بیشتر
دوره مقدماتی ABAQUS 36 مهندس حاج احمدی + بیشتر
دوره مقدماتی INVENTOR 30 مهندس وحیدا + بیشتر
پودمان پایپینگ(طراح و تحلیلگر لوله کشی صنعتی) 200 مهندس امینی + بیشتر
ایده پردازی و خلاقیت در کسب و کار 20 مهندس موحدنیا + بیشتر
پودمان CNC 150 مهندس موحدنیا
مهندس زارع
مهندس گودرزی
+ بیشتر
صفر تا صد بازرسی جوش 160 مهندس معتمدی + بیشتر
اپراتور CATIA 140 مهندس موحدنیا
دکتر نصوحی
+ بیشتر
پودمان قالب سازی(طراحی قالب تزریق پلاستیک) 172 مهندس موحدنیا
مهندس حاجی احمدی
+ بیشتر
ساخت قالب های دیکاست به صورت کارگاهی(خصوصی) 200 مهندس چیانی + بیشتر
پودمان جامع طراحی بدنه خودرو 60 مهندس متولی + بیشتر
ANSYS/FLUENT 30 مهندس وحیدا + بیشتر
MasterCAM  10 مهندس گودرزی + بیشتر 
پودمان CNC چوب  60 مهندس زاده احمدی + بیشتر 
 Pvelite  30 مهندس امینی + بیشتر 

 

Comments are closed