دپارتمان برق

 

نام دوره مدت زمان (ساعت) مدرس  توضیحات جامع دوره + معرفی نرم افزار
صفر تا صد اتوماسیون صنعتی 54 مهندس نخودیان + بیشتر
اتوماسیون حرفه ای 60 مهندس نخودیان + بیشتر
پردازش تصویر 42 دکتر نوریان + بیشتر
صفر تا صد الکترونیک 48 مهندس نخودیان + بیشتر
پردازش سیگنال 45 دکتر نوریان + بیشتر
MATLAB 30 دکتر نوریان + بیشتر
پودمان ماشین سازی 94 مهندس موحدنیا
مهندس نخودیان
+ بیشتر
پودمان مهندسی پزشکی 200 دکتر نوریان
مهندس نخودیان
+ بیشتر
پودمان طراح الکترونیک / قدرت 180 دکتر نوریان
مهندس نخودیان
+ بیشتر
پودمان اتوماسیون صنعتی 162 مهندس نخودیان
مهندس سبوحی
مهندس مهدیان
+ بیشتر
دوره های خصوصی (ویژه) گروه اساتید + بیشتر

Comments are closed