دپارتمان برق

 

نام دوره مدت زمان (ساعت) مدرس  توضیحات جامع دوره + معرفی نرم افزار
صفر تا صد اتوماسیون صنعتی 210 مهندس نخودیان + بیشتر
اتوماسیون حرفه ای 60 مهندس نخودیان + بیشتر
صفر تا صد الکترونیک 48 مهندس نخودیان + بیشتر
DRIVE 24 مهندس مهدیان + بیشتر
FPGA 30 دکتر نوریان + بیشتر
MATLAB 30 دکتر نوریان + بیشتر
پودمان مهندسی پزشکی 200 گروه اساتید + بیشتر
پودمان طراح الکترونیک / قدرت 180 گروه اساتید + بیشتر
MATLAB PRO
60 دکتر نوریان + بیشتر
ALTIUM DESIGNER 24 دکتر نوریان + بیشتر
(MATLAB(SIMULINK 30 دکتر نوریان + بیشتر