دپارتمان برق

 

نام دوره مدت زمان (ساعت) مدرس  توضیحات جامع دوره + معرفی نرم افزار
صفر تا صد اتوماسیون صنعتی-پک طلایی 210 مهندس نخودیان + بیشتر
صفر تا صد اتوماسیون صنعتی-پک نقره ای 162 مهندس نخودیان + بیشتر
صفر تا صد اتوماسیون صنعتی-پک برنز 114 مهندس نخودیان + بیشتر
صفر تا صد الکترونیک 48 مهندس نخودیان + بیشتر
DRIVE 24 مهندس مهدیان + بیشتر
MATLAB 30 گروه اساتید + بیشتر
ALTIUM DESIGNER 24 گروه اساتید + بیشتر
ETAP 20 مهندس جلیلی پور
مهندس میرعلی
+ بیشتر
DIGSILENT 60 مهندس جلیلی پور
مهندس میرعلی
+ بیشتر
EPLAN 30 مهندس مرتضوی + بیشتر
هیدرولیک پایه 30 مهندس سبوحی + بیشتر
Arduino 30 گروه اساتید + بیشتر
پودمان جامع الکترونیک 180 گروه اساتید + بیشتر