چرا امیرکبیر؟

 

 

 

 

 

مدرک رسمی و قابل ترجمه از سازمان فنی و حرفه ای

 

 

  • اساتید برجسته
  • آموزش از پایه
  • سیلابس دقیق

 

 

ارائه پودمان های شغلی ( ویژه ورود به بازار کار )

 

معرفی فرصت های شغلی با اولویت دانشجویان مجتمع امیرکبیر

 

 

 

گارانتی بی قید و شرط پودمان های شغلی

 

 

 

مشاوره های تخصصی رایگان ( با تعیین وقت قبلی )

 

 

 

شرایط پرداخت