درباره دوره

همانطوری که مشخص است EXCEL نرم افزار بسیار قدرتمندی است علاوه بر این شرکت Microsoftامکان برنامه نویسی در محیط EXCEL را نیز بر اساس زبان VBAبرای این نرم افزار فراهم کرده است با فراگیری این زبان می توانید برنامه های کاربردی نیز به کمک EXCELطراحی کنید و قدرت استفاده از این نرم افزار را چند برابر نمایید.

سرفصل دوره:

 پیش نیاز: EXCEL                   مدت دوره :40 ساعت

سر فصل های ارائه شده در این دوره عبارتند از:
1. نحوه ایجاد ماکرو
2. آشنایی با ابزار ریبون Developer
3. آشنایی با مفاهیم  subroutines-procedure-module )VBA)
4.قواعد برنامه نویسی VBA
5. آشنایی با عملکردها- متغییرها و انواع داده ها
6. نحوه نوشتن subroutine و procedure
7. دستورهای کنترلی VBA
– If
– Select case
– For Next
– For Each
– Do While
– With
8. کار با دستورات و توابع ویژه مانند ( math-strings-datetime )
9. کنترل خطا
10. استفاده از اشیاء در VBA
11.دسترسی به تمام بخش های شیت به کمک VBA
12. انواع رویدادها
13. ایجاد فرم ها و برنامه های مبنی بر فرم
14. محافظت از کدهای

دانلود بروشور

مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1398)

 


– گروه اول
دوشنبه ها (18:30-16)
شروع : 98/04/24

 

قیمت دوره : 500,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 450,000 تومان
طول دوره : 30 ساعت