درباره ی دوره :

از نرم افزار sap در طراحی و آنالیز انواع سازه های ساختمانی و صنعتی استفاده میشود.قالب های آماده ای که در این نرم افزار پیش بینی شده باعث میشود بتوانیم طرح های پیچیده ای را شبیه سازی کنیم.این برنامه برای طراحان پل نیز امکانات ویژه ای را فراهم کرده است. برخی از امکانات این نرم افزار غبارتند از :

  • تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها
  • تحلیل خطی و غیرخطی شامل تحلیل لرزه ای
  •  تحلیل بار متحرک برای پل ها
  •  انواع بارگذاری و …

سرفصل دوره :

مدت دوره : 40 ساعت

( مدلسازی و طراحی پلها – مخازن و سازه های صنعتی با روشهای تحلیلی متنوع )

  • تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها
  • تحلیل خطی و غیرخطی شامل تحلیل لرزه ای
  •  تحلیل بار متحرک برای پل ها
  •  انواع بارگذاری و …

 

  • دانلود بروشور

مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1397)

 

 


– گروه اول
سه شنبه ها (17-14)
شروع : 1397/11/16

 

 

قیمت دوره : 700000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 750000 تومان
طول دوره : 50 ساعت