مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

 

به صورت نیمه حضوری همراه با کلاس رفع اشکال حضوری + مدرک فنی و حرفه ای

 

قیمت دوره : 400.000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 350.000تومان
طول دوره : 20ساعت

  درباره مدرسین