مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1398)

 

 

دوشنبه ها (18-15)

شروع : 1398/04/17

 

 

قیمت دوره :600,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 500,000 تومان

طول دوره : 30 ساعت