مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه بهار1400)

 

جمعه ها ساعت (13-8)

تاریخ شروع : 1400/02/03

قیمت دوره :1170000 تومان

 

*5درصد تخفیف امیرکبیرکارت*

طول دوره : 50 ساعت نیمه حضوری همراه با فیلم آموزشی

 

  درباره مدرسین

​​