در اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه (P3.express) در ایران در کنار شما هستیم.

لطفا جهت ثبت نام قطعی مشخصات خود را وارد کرده و نوع حضور در کنفرانس را انتخاب و فرآیند ثبت را تکمیل کنید

مشخصات و بخصوص شماره ملی و شماره همراه را با دقت وارد کنید