دپارتمان کامپیوتر

 

نام دوره مدت زمان دوره مدرس توضیحات جامع دوره   + معرفی نرم افزار
طراحی سایت با وردپرس(جدید) 30 ساعت مهندس صادقی + بیشتر
طراحی پایگاه داده با SQL Server 30 ساعت مهندس حسینی + بیشتر
دوره کاربردی ICDL 70 ساعت گروه اساتید + بیشتر
آموزش جامع وب(web)-فرانت اند(front-end) 80 ساعت مهندس صالحی + بیشتر
آموزش جامع وب(web)-بک اند(back-end) 100 ساعت مهندس صالحی + بیشتر
دوره جامع اندروید 80 ساعت مهندس صالحی + بیشتر
LINUX ESSENTIALS 24 ساعت مهندس صالحی + بیشتر
LPIC 1 50 ساعت مهندس صالحی + بیشتر
LPIC 2 50 ساعت مهندس صالحی + بیشتر
LPIC 3 50 ساعت مهندس صالحی + بیشتر
برنامه نویسی JAVA SE 60 ساعت مهندس صالحی + بیشتر
برنامه نویسی (JAVA EE1 (ENTERPRISE EDITION 44 ساعت مهندس صالحی + بیشتر
برنامه نویسی (JAVA EE2 (ENTERPRISE EDITION 48 ساعت مهندس صالحی + بیشتر
(JAVA SPRING (SPRING MVC WEB APPLICATIONS 44 ساعت مهندس صالحی + بیشتر
(JAVA SECURITY (SECURE JAVA DEVELOPMENT 44 ساعت مهندس صالحی + بیشتر
برنامه نویسی و توسعه ی اندروید-سطح1 40 ساعت مهندس صالحی + بیشتر
برنامه نویسی و توسعه ی اندروید-سطح2 48 ساعت مهندس صالحی + بیشتر
MYSQL 48 ساعت مهندس صالحی + بیشتر
MONGODB 36 ساعت مهندس صالحی + بیشتر
برنامه نویسی #C-سطح1 100 ساعت مهندس حسینی + بیشتر
برنامه نویسی #C-سطح2 100 ساعت مهندس حسینی + بیشتر
ACCESS مهندسی 30 ساعت مهندس حسینی + بیشتر
EXCEL مهندسی 30 ساعت مهندس حسینی + بیشتر