دپارتمان عمران

دپارتمان عمران

                * AUTOCAD 2D*

 

              طول دوره :40 ساعت

             مدرس دوره : مهندس زارعی

 

 

    *پودمان مجری حرفه ای سازه*

 

     طول دوره : 100 ساعت

    مدرس دوره: مهندس فلاحی

 

 

 

              *پودمان محاسب حرفه ای*

 

              طول دوره : 350 ساعت

              اساتید دوره : گروه اساتید

 

 

                        * safe*

 

              طول دوره :30 ساعت

            مدرس دوره : مهندس زارعی

 

                *ایتبس فولادی*

 

              طول دوره : 40 ساعت

           مدرس دوره : مهندس زارعی

              

                   *ایتبس بتنی*

 

              طول دوره :60 ساعت

            مدرس دوره : مهندس زارعی

 

   * نقشه برداری عملی و کار با دوربین *

 

              طول دوره :30 ساعت

             مدرس دوره : مهندس داوودی

 

                *TEKLA STRUCTURES*

 

              طول دوره : 50 ساعت

          مدرس دوره : مهندس زارعی

              

                      * متره و برآورد *

 

              طول دوره :40 ساعت

           مدرس دوره : مهندس بهنیا

 

         *آمادگی آزمون محاسبات عمران *

 

              طول دوره : 100 ساعت

              اساتید دوره : گروه اساتید

              

  * پکیج طلایی ویژه آزمون نظارت عمران *

 

              طول دوره :40 ساعت

            مدرس دوره : مهندس بهنیا

 

اشتراک گذاری: