دپارتمان صنایع

 

نام دوره مدت زمان (ساعت) مدرس  توضیحات جامع نرم افزار
+ معرفی دوره
طراحی داشبوردهای مدیریتی 8 مهندس حسینی + بیشتر
EXCEL مهندسی 30 مهندس حسینی + بیشتر
کارشناس کنترل پروژه با Msp 40 مهندس حسینی + بیشتر
کارشناس کنترل پروژه با P6 Primavera 40 مهندس حسینی + بیشتر
کارشناس طراحی سیستم های نگه داری 70 مهندس حسینی + بیشتر
کارشناس حرفه ای مدیریت پروژه 130 مهندس حسینی + بیشتر
کارشناس برنامه ریزی تولید 34 مهندس حسینی + بیشتر
کارشناس تضمین کیفیت ISO 9001;2015 24 مهندس حسینی + بیشتر
تهیه طرح توجیه اقتصادی با COMFAR 24 مهندس حسینی + بیشتر
استاندارد بین المللی مدیریت پروژه PMBOK 24 مهندس حسینی + بیشتر
برنامه نویسی VBA 30 مهندس حسینی + بیشتر
ACCESS مهندسی 30 مهندس حسینی + بیشتر
SPSS 24 مهندس حسینی + بیشتر
کارشناس کنترل کیفیت با Minitab 30 مهندس سلیمیان + بیشتر
کارشناس ایمنی و بهداشت محیط زیست HSE 24 مهندس هاشم الحسینی + بیشتر
بهینه سازی و MATLAB ویژه صنایع 20 مهندس گلی + بیشتر
شبیه سازی واحدهای صنعتی با Arena 30 مهندس حسینی + بیشتر
 کاربرد علم آمار در مهندسی (استفاده از نرم افزارهای SPSS ، Minitab)  50  دکتر امینی  + بیشتر

 

Comments are closed