دپارتمان هنرهای دیجیتال

   نام دوره  مدت زمان دوره (ساعت)            مدرس  توضیحات جامع دوره  
  پودمان عکاسی
110 مهندس باغبان بیشتر
  ساخت کلیپ های موشن گرافیک به صورت پروژه محور(پیش نیاز فتوشاپ)
70 مهندس کاروان بیشتر
    پودمان طراحی گرافیک 70 مهندس گلکار
مهندس کاظمی
بیشتر
  ساخت انیمیشن و مدل سازی سه بعدی(Maya) 40 گروه اساتید بیشتر
  آموزش جامع نرم افزار(Zbrush) 30 گروه اساتید بیشتر
   Corel Draw 10 مهندس گلکار بیشتر
    Indesign 15 مهندس کاظمی بیشتر 
  Photoshop 30 مهندس گلکار بیشتر