دپارتمان هنرهای دیجیتال

   نام دوره  مدت زمان دوره (ساعت)            مدرس  توضیحات جامع دوره  
 1    پودمان طراحی گرافیک 70 مهندس گلکار
مهندس کاظمی
بیشتر
  2   Corel Draw 10 مهندس گلکار بیشتر
  3   Indesign 15 مهندس گلکار بیشتر 
  4 illustrator 15 مهندس کاظمی بیشتر 
  5 Photoshop 30 مهندس گلکار بیشتر
  6 ساخت کلیپ های موشن گرافیک
70 مهندس طالقانی بیشتر
  7 ساخت کلیپ های تبلیغاتی (دوماهه)
70 مهندس طالقانی بیشتر
  8

ساخت فیلم کوتاه

90 گروه اساتید بیشتر
  9 طراحی و اجرای جلوه های بصری(VFX)
80 گروه اساتید بیشتر
 10 دوره فشرده فیلمسازی با موبایل (دوماهه)
50 گروه اساتید بیشتر
 11 ساخت موشن گرافیک با نرم افزار After Effects
50 مهندس طالقانی بیشتر
 12 ساخت انیمیشن دوبعدی با نرم افزار  After Effects
40 مهندس کاروان بیشتر
 13 ساخت انیمیشن دو بعدی با نرم افزار Anime Studio 30 مهندس کاروان بیشتر
 14 ساخت انیمیشن و مدلسازی سه بعدی با نرم افزار  3Ds Max
40 مهندس نصر بیشتر
 15 ساخت انیمیشن و مدلسازی سه بعدی با نرم افزار  Maya 40  مهندس نصر  بیشتر
 16 آموزش جامع نرم افزار Zbrush  40   مهندس نصر  بیشتر 
 17 اصول جلوه های بصری در نرم افزار After Effects  50   مهندس بنکدار  بیشتر  
 18 اصول جلوه های بصری در نرم افزار Cinema4D  50  مهندس بنکدار  بیشتر  
 19 اصول جلوه های بصری در نرم افزار Nuke  50  مهندس بنکدار بیشتر 
 20 اصول جلوه های بصری در نرم افزار Houdini  50 مهندس بنکدار  بیشتر 
 21 کارگردانی به زبان ساده 50 مهندس انصاری بیشتر
 22 مبانی فیلمنامه نویسی  50  مهندس پورآقا کوچک  بیشتر 
 23 فن بیان و گویندگی   45   مهندس اعتمادی   بیشتر 
 24 صداگذاری با نرم افزار Audition 30 استاد افضل بیشتر
 25 بازیگری 25 استاد محمدی بیشتر
 26 نمایشنامه نویسی 25 استاد محسنی بیشتر
 27 نقد فیلم 25  استاد قطبی زاده بیشتر
 28 سواد بصری  25   مهندس طالقانی  بیشتر
 29 ساخت تیتراژ( زیبایی شناسی،سواد بصری، After Effects ، Premiere)  30   مهندس طالقانی   بیشتر 
 30 آموزش جامع نرم افزار Premiere  50  مهندس طالقانی   بیشتر 
 31 تدوین فیلم 30 مهندس طالقانی بیشتر
 32 مبانی عکاسی 30 مهندس داوری بیشتر 
 33 آهنگ سازی با FlStudio 40 مهندس داوودی بیشتر 
 34 آهنگ سازی با Cubase 40 مهندس داوودی بیشتر 
 35 تدوین ویدیو کلیپ 30 مهندس طالقانی  بیشتر