دپارتمان شهرسازی

دپارتمان شهرسازی

 نام دوره  مدت زمان دوره (ساعت)            مدرس  توضیحات جامع دوره  
صفر تا صد مهندسی شهر سازی 165  گروه اساتید + بیشتر
AUTOCAD 2D & 3D 30 مهندس زارعی + بیشتر
Arc Gis 40 اساتید دپارتمان + بیشتر 
 Sketchup 30 مهندس کاظمی + بیشتر 
Lumion 12 مهندس کاظمی + بیشتر 
 اسکیس و راندو 30 مهندس رحیمی فرد + یشتر  
 Photoshop 30 مهندس گلکار  + بیشتر 
  AUTOCAD 2D & 3D 30 مهندس زارعی + بیشتر 
 City Engine 40 مهندس طهماسبی + بیشتر 
اشتراک گذاری: