دپارتمان برق

 

نام دوره مدت زمان (ساعت) مدرس  توضیحات جامع دوره + معرفی نرم افزار
صفر تا صد اتوماسیون صنعتی 54 مهندس نخودیان + بیشتر
اتوماسیون حرفه ای 60 مهندس نخودیان + بیشتر
صفر تا صد الکترونیک 48 مهندس نخودیان + بیشتر
TIA PORTAL 30 مهندس مهدیان + بیشتر
PLC DELTA 30 مهندس مهدیان + بیشتر
DRIVE 30 مهندس مهدیان + بیشتر
HYDRAULIC 24 مهندس سبوحی + بیشتر
FPGA 30 دکتر نوریان + بیشتر
ETAP 30 گروه اساتید + بیشتر
DIGSILENT 30 گروه اساتید + بیشتر
MATLAB 30 دکتر نوریان + بیشتر
HSPICE 30 دکتر نوریان +بیشتر
پودمان مهندسی پزشکی 200 گروه اساتید + بیشتر
پودمان طراح الکترونیک / قدرت 180 گروه اساتید + بیشتر

Comments are closed