مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

 

رزرو تلفنی:36635020

 

قیمت دوره : 650.000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 600.000 تومان
طول دوره : 50 ساعت

  درباره مدرسین