مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

 

رزرو تلفنی:36635020

 

قیمت دوره : 450.000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 400.000 تومان
طول دوره : 24 ساعت

  درباره مدرسین