مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1398)

 

 

رزرو (17-9)

شروع : رزرو

 

 

قیمت دوره :780,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 680,000 تومان

طول دوره : 24 ساعت