مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1398)

 

 

رزرو (17-9)

شروع :یکشنبه ها 21-18 

98/4/16

 

 

قیمت دوره :700.000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 640.000 تومان

طول دوره :30 ساعت