مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1398)

 

 

یکشنبه ها (21-18)

شروع : 1398/04/16

 

 

قیمت دوره :700,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 640,000 تومان

طول دوره : 30 ساعت