ورکشاپ یک روزه تمرین ها و ترفند های افزایش سرعت در اتوکد به همراه پذیرایی و فیلم دوره  )

مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز 1398)

 


– گروه اول
جمعه (18-9)
شروع : 98/08/24

 

 

قیمت دوره : 230,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 190,000 تومان

طول دوره : 8 ساعت

  درباره مدرسین