نرم افزار ArcGIS نرم افزاری بسیار آسان برای کاربردهای GIS (سامانه اطلاعات جغرافیایی) است که به کاربران ایـن امکان را می دهد که به سادگی اطلاعات مکانی و داده های توصیفی را برای ایجاد نقشه ها ، جداول و نمـودارها بـه کارگیرند و به عبـارت دیــگر ArcGis نرم افزاری اســت که اجازه ساخت یک سیــستم کامل اطلاعات مکانی را فراهـم می کند.

مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1398)

 جمعه ها (18-15)
شروع : 98/04/21

 

 

قیمت دوره : 580,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 520,000 تومان
طول دوره : 40 ساعت