مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1398)

 


– گروه اول
رزرو تلفنی : 36635020

 

 

قیمت دوره : 540,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 480,000 تومان
طول دوره :30
 ساعت