مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز 1399)

سه شنبه 
شروع : 

قیمت دوره : 480,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 440,000 تومان
طول دوره : 20 ساعت

  درباره مدرسین