مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1397)

 


– ترم بهار 1398

 

 

قیمت دوره : 560000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 500000 تومان
طول دوره : 50 ساعت