این دوره شامل بررسی کامل PLC پیشرفته به همراه WINCC می باشد. در این دوره تکنیک های خاص برای حرفه ای شدن در PLC بررسی شده و همچنین برنامه نویسی و طراحی سیستم های WINCC به صورت کاملاً عملی بررسی می شود. مدت این دوره 60 ساعت می باشد. در پایان این دوره دو مدرک فنی حرفه ای برای دانشجویان صادر می گردد.

1. آشنایی با فرمت اعداد و نحوه تبدیل آنها به یکدیگر
2. آشنایی با نحوه استفاده از Variable Table
3. آشنایی با نحوه استفاده از Cross References
4. آشنایی با نحوه عملکرد حالت Force
5 . آشنایی با Word Status و نحوه عملکرد Status bit
6. آشنایی با نحوه عملکرد Word Logic
7 . آشنایی با انواع وقفه ها و بررسی کامل OB10 تا OB122
8 . آشنایی با نحوه عملکرد فانکشن ها ، انواع متغیرها
9. آشنایی با FC ، FB ، DB ، SFC ، SFB و انجام چندسن پروسه عملی با آنها
10 . آشنایی با فرآیند تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال
11 . آشنایی با فرآیند تبدیل سیگنال دیجیتال به آنالوگ
13 . معرفی انواع سیستم های مانیتورینگ
14 . معرفی نرم افزار Wincc و نحوه اتصال به Plc
15 . نحوه مدیریت Tag
16 . آشنایی با اصول طراحی شماتیک های گرافی، میکس و مدیریت آنها
17 . آشنایی با نحوه برنامه نویسی در محیط گرافیکی و اجرای فرمان
18 . آموزش معرفی انواع آلارم
19 . آشنایی با نحوه گزارش گیری چاپ منحنی و…
20 . آشنایی با نحوه پیکره بندی یوزرها و سیستم های قفل گذاری
21 . آشنایی با نحوه تنظیمات نهایی و پیکره بندی کلی

مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

– گروه اول
پنج شنبه (18-15)
شروع : 98/08/23

قیمت دوره : 1,330,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 1,230,000 تومان
طول دوره : 60 ساعت

  درباره مدرسین