پودمان مهارت های سازه ای ویژه مهندسین معمار

(ستون گذاری پلان-انواع سقف های نوین-سیستم های باربر سازه­ای آشنایی با مقررات ملی ساختمان مباحث 9و10و8و12-نکات نظارتی-انواع استراکچر ساختمانی – آشنایی با سیتم انتقال نیرو در ساختمان و…)

مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

رزرو تلفنی: 36635020

قیمت دوره : 750.000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 690.000 تومان
طول دوره : 50 ساعت

  درباره مدرسین