مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه بهار 1398)

 

 


– برای مشاوره از برنامه ویژه پودمان های برق و اتوماسیون صنعتی با شماره 03136635020 تماس حاصل فرمایید

 

 

 

قیمت دوره : 1,400,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 1,300,000 تومان

با تخفیف ویژه انجمن مهندسان برق و الکترونیک 1,200,000 تومان
طول دوره : 94ساعت