مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

مدرس: نسرین آزاده

روزهای فرد (12-9)
شروع : 98/10/22

 

قیمت دوره : 1.440,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 1.290,000 تومان
طول دوره : 144 ساعت

  درباره مدرسین