مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان  1399)

یکشنبه و سه شنبه ها (21-18)

شروع : 99/11/5

قیمت دوره :1800000 تومان
*5 درصد تخفیف امیرکبیر کارت*

طول دوره : 80 ساعت

  درباره مدرسین

​​