مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه بهار 1398)

 


– برای مشاوره از برنامه ویژه پودمان های برق و اتوماسیون صنعتی با شماره 03136635020 تماس حاصل فرمایید

 

 

قیمت دوره : 3,100,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 3,000,000 تومان

با تخفیف ویژه انجمن مهندسان برق و الکترونیک 2,900,000

طول دوره : 168 ساعت