درباره دوره:

پردازش سیگنال علمی است که به آنالیز سیگنالها می‌پردازد.از کاربردهای عملی DSP میتوان به پردازش صوت و پردازش سیگنال صحبت، پردازش سیگنال سونار و رادار، پردازش آرایه‌های حسگر، پردازش سیگنال آماری، پردازش سیگنال های مخابراتی، کنترل سیستم‌ها، پردازش سیگنال های بیولوژیک اشاره کرد.در این دوره آموزشی 40 ساعته‏ برای اولین بار در شهر اصفهان اصول تئوری وعملی الگوریتمهای استخراج ویژگیها از سیگنالها به منظور کاربردهای مختلف به تشریح آموزش داده می شود.

سرفصل:

مدت دوره :45 ساعت

?تابع تبدیل سیستم در بعد زمان، فیلترینگ زمانی، کانولوشن و پردازش در حوزه زمان
?تبدیل فوریه، استخراج طیف توان،فیلترینگ فرکانسی و پردازش در حوزه فرکانس
?انواعروش های تغییر نرخ نمونه برداری،تاثیر تغییر نرخ نمونه برداری در حوزه فرکانسی و فیلترهای ضد تداخل
?درون یابی و تخمین معادله حاکم بر یک منحنی و مدل سازی سیگنال
?فراخوانی، پردازش و ذخیره سازی سیگنال های صوتی در محیط متلب
?بررسی میزان شباهت دو سیگنال و محاسبه کورولیشن و کوواریانس
?طراحی فیلترهایFIR و IIR و بررسی کامل پاسخ فیلتر در تمامی حوزه ها
?بررسی انواع حالت های نمایش تابع تبدیل یک سیستم و نحوه تبدیل این حالت ها به یکدیگر
?پنجره گذاری و تاثیر آن بر روی سیگنال
?معرفی و بررسی تمامی روابط های کاربردی گرافیکی موجود در بخش پردازش سیگنال های دیجیتال و ضمیمه های مرتبط

دانلود بروشور

دوره به صورت خصوصی (هر ساعت 90000 تومان)