درباره ی گروه :

(5 طبقه 6000 مترمربع با 2 طبقه زیرزمین ، رمپ ، دیوارحایل ، تحلیل دینامیکی ، دارای نامنظمی )

سرفصل دوره :

مدت دوره : 6 ساعت

مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1397)

 


تاریخ شروع  :  برای رزرو با شماره 03136635020 تماس حاصل فرمایید