ورکشاپ آشنـایی با مراحل سـاخت، نـصب و اجـرای ســـازه های فــولادی ساختمـانی و صنـعـتی به هـمراه بازدید از محل کارخانــــــــه و پــــــــــــروژه
در این صفحه می توانید اطلاعات این ورکشاپ یک روزه را مشاهده نموده و اقدام به رزرو در این ورکشاپ نمایید.