سوابق تحصیلی :

کارشناسی مهندسی  نرم افزار

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش PMIS

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه

سوابق تدریس:

دانشگاه فنی شهید مهاجر اصفهان به مدت 3 سال

دانشگاه فنی سروش اصفهان به مدت 3 سال

دانشگاه  علمی کاربردی علویجه به مدت 1 سال

دانشگاه غیر انتفاعی بنیان به مدت 1 سال

آموزشگاه های فنی مهندسی اصفهان به مدت15  سال

هیئت علمی مجتمع آموزشی امیرکبیر به مدت 6 سال

مقاله –کتاب  :

مقام اول جشنواره تولید محتوای الکترونیک تهران دانشگاه شهید شمسی پور سال 1385

ارائه مقاله در دومین کنفرانس سیستم های فازی و هوش مصنوعی تهران سال 1387

ارائه مقاله برنامه نویسی موازی به کمک زبان های سطح بالا اصفهان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی سال 1387

دوره های برگزار شده توسط اینجانب در زمینه مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر:

 • بیش از 1000 دوره آموزش MSP و Primavera P6وExcel در آموزشگاه های اصفهان و شرکتهای خصوصی و دولتی
 • بیش از 200 دوره C#.netوnetوSQLServerو LINQ
 • برگزاری دوره های برنامه نویسی و پایگاه داده و…. در فولاد مبارکه سپاهان
 • برگزاری دوره های مدیریت پروژه در ذوب آهن اصفهان
 • برگزاری دوره Primavera P6 شرکت ساخت و تجهیزات سپاهان (گروه مپنا)
 • برگزاری دوره مدیریت پروژه پالایشگاه گاز بید بلند
 • برگزاری دوره برنامه ریزی تولید جهت پرسنل شرکت سیمان سپاهان،گروه صنعتی اصفهان مقدم و……
 • برگزاری دوره PMBOK در  مهمات سازی اصفهان
 • برگزاری دوره Excel مهندسی شرکت بهسازان صنعت خاور میانه
 • برگزاری دوره Primavera P6 شرکت بهسازان صنعت خاور میانه
 • برگزاری دوره MSP شرکت بسپار شیمی سپیدان
 • برگزاری دوره Primavera P6 شرکت فولاد مبارکه
 • برگزاری دوره MSP شرکت فولاد مبارکه
 • برگزاری دوره شبیه سازی با Arena شرکت نفت سپاهان
 • برگزاری دوره شبیه سازی با Arena شرکت فولاد مبارکه
 • برگزاری دوره MSP و PMBOK پتروشیمی مارون
 • و…