سوابق تحصیلی دانشگاهی

کارشناسی مهندسی صنایع (اقتصاد) دانشگاه مازندران

کارشناسی ارشد اقتصاد  دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  دانشگاه اصفهان

 

سوابق اجرایی و مشاوره ای:

مدیر مهندسی صنایع در کارخانجات بارش و شهرضای جدید به مدت 9سال

مدیر مالی شرکت شایورد سپاهان به مدت 8 سال

عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهایی به مدت 18 سال

رئیس مرکز کار آفرینی دانشگاه شیخ بهایی

مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شیخ بهایی

مشاورصنایع مختلف مانند پونل-اطلس نور-سبوحی-شرکت های شهرک علمی تحقیقاتی -شرکت کوپال و…

مشاور شورای عالی بانوان (اتاق بازرگانی)

مشاور و مدرس در اتاق بازرگانی به مدت 10 سال

مشاور در حوزه های بازاریابی و بهبود در زمینه های مختلف از جمله: فرآیندها، نیروی انسانی، تیم سازی و اخلاقیات

طراح نظام داوری جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی (سوم به بعد)

ایجاد، عارضه یابی و بهبود کسب و کارها

مدرس کارآفرینی

تالیف کتاب های بهره وری کیفیت و کارآفرینی

 

تدریس :

  • مباحث بهره وری و مدیریتی محل تدریس مراکز صنعتی
  • مبانی مدیریت – بهره وری- مدیریت کار خانه-مدیریت استراتژیک-کار آفرینی-روش سنجی و کار سنجی – مدیریت تولید – اخلاق کسب و کار و …. محل تدریس دانشگاه شیخ بهایی
  • مدیریت کارخانه-مدیریت تولید-روش سنجی و کار سنجی محل تدریس  مؤسسه ی راغب اصفهانی
  • مدیریت استراتژیک- کار آفرینی- ارتباط با مشتری- رفتار سازمانی – کار تیمی و … محل تدریس اتاق بازرگانی اصفهان
  • مدیریت استراتژیک-کار آفرینی-اخلاق مهندسی-بازار یابی-مدیریت ارتباط با مشتری – مدیریت نوآوری – کارتیمی محل تدریس جهاد دانشگاهی, خانه ی صنعت و معدن و موسسه برهان
  • کار تیمی -کارآفرینی – مفاهیم مدیریتی و اخلاقی در کسب و کار محل تدریس   مرکزکارآفرینی

 

 

کتاب و مقاله:

تألیف کتاب کار آفرینی (جز استاندارد های سازمان فنی و حرفه ای)

تألیف کتاب بهره وری و کیفیت

ارائه مقالات متعدد در سمینار ها و …

ارائه مقالات در نشریه پژوهشی شیخ بهایی