فراگیران و دانشجویان گرامی:

 

با توجه به سوابق درخشان مجتمع آموزشی امیرکبیر در آمادگی آموزش و افزایش مهارت های مورد نیاز بازار کار و درخواست های مکرر شرکت های مطرح در خصوص معرفی دانشجویان و نفرات برتر شرکت کننده در دوره های آموزشی این مجموعه به منظور بکارگیری و شروع همکاری همچنین ساماندهی و آشنایی بیشتر موارد مطرح شده را با دقت تمام و به صورت کامل تکمیل نمایید. تا بتوانیم  در تامین نیاز و درخواست شما نهایت تلاش خود را انجام دهیم.

فرم کلینیک کسب و کار مجتمع آموزشی امیرکبیر اصفهان

کلینیک کسب وکار

1 اطلاعات شخصی خود را وارد کنید.
2 اطلاعات تحصیلی خود را وارد کنید.
  • در صورت نداشتن کد آگهی عبارت عمومی یا کد صفر را وارد نمایید.