دانشجویان محترم برای شرکت در مسابقه فایل  زیر را دانلود کنید: 

مسابقه استخدامی

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip.