مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

مدرس: سعید هدایت

جمعه ها (12-9)
شروع : 98/10/27

 

قیمت دوره : 350,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 310,000 تومان
طول دوره : 2 ماه

  درباره مدرسین