مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

مدرس: پریسا نوروزی

جمعه ها (13:30-9)
شروع : 98/10/27

قیمت دوره : 320,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 280,000 تومان
طول دوره : 2 ماه

  درباره مدرسین