مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

مدرس: ارغوان آیتی

جمعه ها (12-9)
شروع : 98/10/27

قیمت دوره : 320,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 280,000 تومان
طول دوره : 2 ماه

  درباره مدرسین